De beste leeroplossing kiezen; altijd lastig.

Wat als een eenvoudige tool organisaties zou helpen bij het kiezen van de meest effectieve leervorm of leermiddel? Dat je het hele proces vanaf het eerste initiatief tot na de implementatie op een gemakkelijke manier zou kunnen monitoren bij alle belanghebbenden? En zicht houdt op de belangrijkste succesfactoren?

Wie denkt er met me mee?

Learning2Perform ontwikkelt een app  die in verschillende fasen en op cruciale momenten, meerdere belanghebbenden consulteert. Bij de inkoop of het ontwerp, bij de implementatie, tijdens het gebruik en in de evaluatie-/nazorgfase. Een instrument dat je helpt in de communicatie met de verschillende belanghebbenden.

Wil je meedenken over de vormgeving en de content, de werking of andere eisen die aan de app gesteld moeten worden? Of mag ik tezijnertijd de app in jullie organisatie testen? Je hulp in welke vorm dan ook is altijd welkom. Als je wilt helpen reageer dan op deze blog of neem via LinkedIn contact met op. Bellen mag natuurlijk ook.

De beste leeroplossing kiezen

Organisaties willen dat hun medewerkers leren om beter te presteren. Ze investeren om hun mensen van A naar Beter te helpen. En dat kan -zeker nu met alle technologische middelen- op heel veel verschillende manieren. Bijna alles is mogelijk. Van traditioneel trainen of e-learning tot leren op het werk met effectieve Performance Support tools. Adaptive Learning, Machine Driven, Intelligent Learning, het lijkt nog ver weg, maar het komt er echt aan.

De uitdaging is: hoe maak je de beste keuze voor jouw organisatie? Voor jouw mensen, passend bij de leercultuur? Dat gebeurt toch nog vaak “uit de losse pols”. Op basis van persoonlijke ervaringen en overtuigingen. Bovendien zijn veel interventies hypegevoelig. En na een tijdje begint men zich af te vragen of de leervorm en/of de interventie eigenlijk wel het gewenste resultaat oplevert.

Zoveel belanghebbenden en factoren om rekening mee te houden

Er wordt veel tijd en energie gestoken in het kiezen van de beste leervorm of-interventie. Maar naast vorm en inhoud zijn er veel andere factoren die de inzet ervan tot een succes maken of in een teleurstelling kunnen laten eindigen. Denk aan ondersteuning, begeleiding en feedback op de werkvloer. Mogelijk is de interventie of het leerprogramma niet in lijn met de businessstrategie. Wie moeten van de het leermiddel gebruik maken? Lerenden moeten -net als consumenten- verleid worden. De mooiste producten slaan soms niet aan omdat de consument – in dit geval de medewerker- ze weigert te gebruiken. Daar gaat je kostbare investering.

Soms zijn er zelfs obstakels in het werk waardoor het geleerde domweg niet toegepast kàn worden. Of is er te weinig rekening gehouden met de leercultuur in de organisatie. Zoals Marc Rosenberg schrijft in Learning Solutions Magazine: “When great learning comes against a lousy learning culture, the culture will win everytime.”

Hoe kan een app helpen?

De Happy2Learn© app –zo wil ik hem gaan noemen- moet mogelijk maken dat je in verschillende fasen en op cruciale momenten, meerdere belanghebbenden kunt consulteren. Bijvoorbeeld in de analysefase of vóór de inkoop of het ontwerp. Maar ook tijdens en ná de implementatie om bij te sturen en effectief te communiceren. Zo zorgt de app ervoor dat degene die verantwoordelijk is voor de inkoop, ontwerp, implementatie en nazorg van de interventie of het middel, steeds in contact blijft met de belangrijkste stakeholders. Daarmee vergemakkelijkt de app de keuze voor de beste leeroplossing en zorgt voor voldoende draagvlak bij de invoering en het gebruik. Dat is denk ik effectiever dan na de kostbare investering het rendement ervan (proberen) te meten…..

Zo zou het kunnen werken

De app stelt vragen of poneert stellingen aan ( groepen) medewerkers en/of andere belanghebbenden over de aard en de inhoud van de interventie, wat van de lerende verwacht wordt en wat hij/zij mag verwachten. Ook vragen over wat de lerende verder nog nodig zal hebben, hoe de organisatie de begeleiding en feedback moet regelen. Wat leidinggevenden ervan vinden en wat zij nodig hebben. Welke obstakels voorzien de gebruikers?

De antwoorden op de vragen worden door Learning2Perform geanalyseerd waarna de organisatie een advies krijgt over het te verwachtten effect van de interventie en over aanvullende aandachtspunten en randvoorwaarden. Makkelijk bij de besluitvorming over de aanschaf en invoering. Handig om tijdig bij te sturen en op een goede manier te communiceren met de doelgroepen. Effectief tijdens de evaluatie en de nazorg.

Wil je me helpen? Ik sta open voor alle suggesties, aanbevelingen en feedback. Reageer op deze blog of neem op een andere manier contact met me op.

Alvast bedankt!

Jo Buuts

Laat een reactie achter