Sneak Preview

Je bent nog steeds van harte uitgenodigd om gratis deel te nemen aan mijn workshops voor de HR Summer University in september! Maar misschien wil je eerst weten wat je kunt verwachten. Er zijn zowel in Eindhoven (20 september) als in Groenekan (26 september) nog plaatsen vrij. Ik hoop je met deze blog enthousiast te maken voor deelname.

De workshops hebben de titel meegekregen: “HRD/L&D: van serviceprovider naar strategic business provider”. De doelgroep is daarmee duidelijk. Over het onderwerp en de aanpak vertel ik je in deze blog wat meer. Niet teveel, nieuwsgierigheid is een belangrijke motivatie om te leren. Die wil ik je niet ontnemen.

Waarom deze workshop?

Om te beginnen sta ik helemaal achter het idee van HR Summer University: delen = leren! Er was niet veel voor nodig om me door ambassadeur Yvonne Dekkers te laten overhalen. Het onderwerp was ook al snel gekozen. Waarom?

Leren en ontwikkelen en het behouden van talenten is belangrijker dan ooit. Als HRD/L&D-professional heb je de sleutel om noodzakelijke veranderingen te kunnen doorvoeren in handen. Deze beroepsgroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan serieuze groei en business impact. Kàn!

De praktijk is weerbarstig. Veel HRD en L&D professionals hebben moeite om tot op CEO niveau door te dringen met hun boodschap en ideeën. Minder dan de helft van hen neemt structureel deel aan vergaderingen of overleg op topniveau. Dat kan frustrerend zijn, aan de andere kant is het nodig om in de spiegel te kijken. Hoe komt het nou dat je niet altijd serieus genomen wordt? Maar veel belangrijker is het antwoord op de vraag: Wat kun je er zelf aan doen?

Wat kun je er aan doen?

Om daar een antwoord op te vinden krijg je samen met één of meerdere collega’s een situatie voorgeschoteld. In totaal hebben we vijf situaties. De situaties hebben zowel afzonderlijk als in samenhang met elkaar, betrekking op het versterken van de L&D-functie in de organisatie. In elke situatie wordt de rol en de positie van een L&D-professional beschreven. Samen met een of meerdere collega’s ga je na:

  • of een dergelijke situatie in jouw praktijk herkenbaar is;
  • als dat zo is, hoe wenselijk je dat vindt;
  • wat je in een dergelijke situatie wilt veranderen en waarom;
  • wat je zelf kunt doen om die verandering tot stand te brengen.

Vervolgens bespreken we de uitkomsten per situatie met elkaar. Door de feedback en de ervaringen van andere professionals leer je, hoe je door een aantal zaken anders aan te pakken, de L&D-functie in jouw organisatie kunt versterken en toekomstbestendig kunt maken. Om zeker te weten dat je met ervaringsdeskundigen in gesprek gaat, is de inschrijving beperkt tot HRD/L&D-professionals.

Als laatste onderdeel van de workshop wil ik graag met de deelnemers mijn idee van de Happy2Learn-app delen. Kort gezegd ben ik bezig een app te ontwikkelen die het mogelijk moet maken dat je als HRD/L&D-professional continue in contact blijft met je belangrijkste stakeholders. Door hen stelselmatig te laten reageren op stellingen en vragen te laten beantwoorden, ontstaat een helder beeld van hoe zij denken over opleidingen, coaching, werkplekleren, engagement, begeleiding en vele andere zaken over leren en ontwikkelen en het behouden van talenten.

Enthousiast?

Ik hoop dat deze blog je enthousiast gemaakt heeft om je in te schrijven voor gratis deelname aan een van mijn workshops. De eerste is op 20 september in Eindhoven en de tweede op 26 september in Groenekan. Allebei in de ochtend.

Klik op de link naar keuze om je in te schrijven voor Eindhoven of Groenekan

Yes! Ik kom naar de workshop op 20 september in Eindhoven.

Yes! Ik kom naar de workshop op 26 september in Groenekan.

Ik hoop je op één van deze dagen te ontmoeten!

Jo Buuts

L&D-professional & designer

 

Laat een reactie achter