Learning Development Gets A Bad Rap And We’re Partly To Blame

Terwijl het topmanagement steeds nadrukkelijker vraagt om relevante gegevens over de impact van L&D en ROI, worden die nog zelden geleverd.

Lees in dit artikel van Chris Straley hoe L&D haar “business relevance”  kan aantonen met relevante gegevens, en hoe noodzakelijk dat is.

L&D is often seen as a ‘token’ activity and that is the underlying philosophy that top managers have about it. The L&D function needs to be seen as a senior partner. L&D people often lack confidence and clarity about what they contribute to the business and it’s not always about retention and investment.”

Bernd Vogel

Lees verder…

Laat een reactie achter