Sneak Preview

In de praktijk blijkt het voor HRD/L&D professionals best lastig om van een cursus, opleiding, coaching traject, of welke leerinterventie dan ook, de impact voor de organisatie in te schatten. Welke organisatiedoelen zijn er mee gediend of welk afdelingsprobleem wordt met de leerinterventie eigenlijk opgelost? Omdat het lastig is, is het nog niet minder belangrijk of onmogelijk. Sterker, het is erg belangrijk omdat het ontwikkelen of het uitbesteden van een cursus of opleiding gewoon duur is. En de budgetten voor leren en ontwikkelen reiken allang niet meer tot aan de hemel.

Stel dat een leerinterventie inderdaad een oplossing kan zijn om organisatiedoelen te bereiken of problemen op te lossen. Stel je krijgt de handen ervoor op elkaar en er wordt budget voor beschikbaar gesteld. Dan wordt van de HRD/L&D-er verwacht dat  er aangetoond kan worden dat de interventie inderdaad heeft opgeleverd wat iedereen er van verwachtte. En ook dat vinden we lastig. Ja, tot niveau 2 of hooguit niveau 3 van Donald Kirkpatrick lukt misschien nog wel. Maar echt de impact meten van de leerinterventie?

Training

Omdat we horen en zien dat het inschatten en meten van de impact van leerinterventies door heel veel Learning Professionals, ook trainers en coaches, als lastig wordt ervaren, biedt Learning2Perform de training  “De impact van leerinterventies inschatten én meten” aan. Die vindt plaats op 8 februari 2018, in het Business Centre Nederland in Utrecht.

  • Als jij moeite hebt om de verwachtingen van (senior)managers, teamleiders en medewerkers in kaart te brengen vóór je gaat nadenken over een leeroplossing, dan is deze training voor jou!
  • Als je wilt weten hoe je de impact van een leerinterventie kunt inschatten, kom je naar deze training!
  • Als je een leerinterventie effectief wilt kunnen evalueren tot en met niveau 4 van Kirkpatrick, schrijf je je nu in!

Maar misschien behoor je zelf niet tot de doelgroep en kun je in de praktijk goed de impact van leeroplossingen inschatten en kun ook wel de impact bij verschillende doelgroepen effectief evalueren. Dan is deze training niks voor jou, maar misschien wel voor iemand uit je werkomgeving, een collega, bijvoorbeeld. Doe die een plezier en maak hem of haar attent op deze training.

Wat levert het op?

Aan het einde van de training heeft elke deelnemer:

  • een goed beeld van de impact die de voorgenomen leerinterventie heeft op de organisatie/afdeling;
  • een goed beeld van de verbetering die door de interventie wordt gerealiseerd;
  • objectieve en meetbare leer/performance doelen voor de interventie waarvan de consistentie met de organisatie/afdelingsdoelen is vastgesteld;
  • een evaluatieplan met vragenlijsten voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus om de impact van de interventie effectief te kunnen meten.

Wat ga je concreet doen in de training?

Vooraf denk je alvast na welke leeroplossing je zou willen ontwikkelen of uitbesteden en de organisatiedoelen die daarmee gediend zouden zijn. Mogelijk ben je al begonnen met de ontwikkeling, maar ben je niet zeker of de interventie een oplossing is voor het probleem van de organisatie of de afdeling. Maak een korte beschrijving van de doelen en/of het probleem in de context van de organisatie of afdeling. Als je ook al ideeën hebt over de vorm van de leerinterventie en/of leerdoelen benoem die dan ook.

In het eerste deel van de training ga je met je eigen casus na of de interventie die je voor ogen hebt inderdaad leidt tot oplossingen en/of het bereiken van organisatiedoelen. Je schat ook de slagingskans in van de interventie, gezien de kenmerken van je organisatie/afdeling.

Daarna formuleer je objectief meetbare leerdoelen die afgeleid zijn van de organisatiedoelen waaraan de interventie moet bijdragen. De consistentie tussen leerdoelen en organisatie-/afdelingsdoelen stel je vast op basis van een aangereikte methode. Vervolgens voer je doelen en leerdoelen in, in daarvoor ontwikkelde software.

Het tweede deel staat volledig in het teken van effectief evalueren. Je maakt voor de leerinterventie een evaluatieplan met evaluatiemomenten, beoogde doelgroepen en niveaus van evalueren, type vraagstelling, beoordelingsschaal en te behalen responsiegraad. Vervolgens maak je evaluatievragen om de effectiviteit en de impact van de leerinterventie te meten bij verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus van Kirkpatrick. De vragen worden ook ingevoerd in het softwareprogramma. Je leert ook hoe het programma je helpt bij het beheren en uitsturen van de vragen en het analyseren van de resultaten.

Wie zijn je trainers?

Tijdens deze intensieve training waarin je vooral zelf bezig bent met je eigen casus, wordt je begeleid door Kristoff Vandermeersch en mij, Jo Buuts. Kristoff is een ervaren expert op het gebied van effectmetingen van opleidingen en andere leerinterventies. Samen met de Universiteit van Antwerpen ontwikkelde hij het softwareprogramma ROEM, dat we in deze training gebruiken. Zelf heb ik veel ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen.

Inschrijven

Als je na het lezen van deze preview enthousiast bent geworden om deel te nemen aan de training, schrijf je dan hier in. Ken je iemand waarvoor de training voldoende rendement op zal leveren, stuur de link dan door. De training is op 8 februari 2018 in het Business Centre Nederland in Utrecht en  duurt de hele dag. De kosten zijn € 495,00 exclusief BTW, inclusief uitgebreid lunchbuffet en een hapje en drankje na afloop.

 

Laat een reactie achter