Quinnsights: The Difficulty of Measuring L&D

Leren en ontwikkelen wordt in veel organisaties gemeten naar efficiëntie, zelden naar business impact. Die efficiëntie wordt gemeten met het model van Kirkpatrick. Level 1 doen de meeste organisaties, Level 2 wordt nog maar door 2/3 van de organisaties gemeten en evaluaties op Level 3 komen maar in 1 op de 8 organisaties voor. Clark Quinn pleit in dit artikel voor een andere manier van evalueren. Evalueren van efficiëntie van L&D werkt in de hand dat L&D gezien wordt als kostenpost. En kosten zijn er op in te snijden….

Lees verder

Laat een reactie achter