5 Learning & Development Metrics That Actually Matter to the C-Suite

De C-Suite is heeft steeds meer belang bij het objectief meten van de impact van leren op bedrijfsresultaten. Er is echter een verschil tussen wat de CEO als belangrijk ziet en welke uitkomsten van leren L&D meet. CEO’s willen specifieke voorbeelden van meetbare business impact, L&D levert vaak subjectieve beoordelingen van effecten op de business impact. In dit artikel van Gerard Sequeira de meetpunten waardoor L&D relevant blijft voor de business en haar invloed op de C-suite kan vergrootten.

Lees verder

Laat een reactie achter