De Digitale Transformatie komt voor HRD/L&D als geroepen!

Futuristic VR businessmen. This is entirely generated 3D image.

En dan vooral voor de HRD/L&D pros die al langer werk willen maken van werkplekleren in hun organisatie. Die meer nadruk willen leggen op performance support en wat minder op trainingen en cursussen. Hoor je (nog) niet bij deze groep, lees dan waarom het toch belangrijk is om de Digitale Transformatie niet zomaar aan je voorbij te laten gaan.

De Digitale Transformatie is niets minder dan de evolutie naar nieuwe, innovatieve en flexibele bedrijfsmodellen. Gedreven door nieuwe (digitale) technologieën zullen organisaties de komende vijf jaren hun structuren, onderlinge verhoudingen, de manieren van communiceren, samen werken, leren en kennis delen, analyseren en aanpassen. Dat raakt vooral de mensen die in de organisatie werken en leren en daarmee ook het domein van HRD/L&D.

Lees in deze blog wat Digitale Transformatie betekent voor de visie op leren en ontwikkelen en waarom HRD/L&D vroegtijdig in het proces betrokken moet (willen) worden!

Van digitalisering, via digitalisatie naar Digitale Transformatie

Bedrijven en samenleving zitten midden in de zogenoemde Digitale Transformatie, ook wel Digital Age genoemd. Digitale Transformatie wordt door digital guru Brian Solis bescheven als:

“…een evolutie -gevoed door evoluerende technologieën, processen, analyses en talentencapaciteiten- naar innovatieve en flexibele bedrijfs- en operationele modellen, om nieuwe waarden en ervaringen te creëren voor klanten, werknemers en belanghebbenden”….

Het begon decennia geleden met de digitalisering van beeld en tekst met als bekende voorbeelden PowerPoint en Word. Met digitalisatie wordt het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen bedoeld; het is het proces naar een digitaal bedrijf. Digitale Transformatie gaat nog een stap verder en heeft niet alleen impact op het bedrijf, maar ook op haar omgeving, de economie en de samenleving als gevolg van de verdergaande digitalisatie en de continue ontwikkeling van (digitale) technologieën. Denk daarbij aan The Internet of Things, mobiel internet, big data, artificiële intelligentie, machine learning en robotisering.

Digitale Transformatie als hefboom

En midden in die evolutie heeft HRD/L&D de taak om de organisatie blijvend te voorzien van gemotiveerde, excellerende medewerkers die steeds beschikken over de benodigde competenties in snel veranderende situaties. Daarbij voorspelt het World Economic Forum (WEF) dat in 2022 voor een derde van de basiscompetenties voor de meeste beroepen, vaardigheden nodig zullen zijn waar we nu nog niet eens weet van hebben.

Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om te voorzien dat HRD/L&D voor een grote uitdaging staat. Het gaat om de continue ontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie. Dat redt je niet met de huidige systematiek, met een catalogus gevuld met een enorm aantal opleidingen, cursussen en e-learning. Meer formele leerinterventies aanbieden los van de context van de werkvloer heeft geen zin. Meer inzetten op werkplekleren en Performance Support wèl.  Argumenten daarvoor lees je in een van mijn vorige blogs.

Zo kan de Digitale Transformatie als hefboom dienen om de organisatie en de mensen die er werken te begeleiden naar een nieuwe manier van werken en leren. Met meer nadruk op de performance en impact op de andere processen, en minder op het aanbieden van opleidingen en trainingen die daar min of meer los van staan.

If you’re not at the table, you’re on the menu

Tijdens de Digitale Transformatie zal het ook gaan over het ontwikkelen van een nieuwe visie op leren en ontwikkelen in organisatie. Over het rendement van de huidige systematiek van het organiseren en faciliteren van leren en ontwikkelen.

Beschikken de medewerkers nog over de meest actuele kennis en vaardigheden op het moment dat het van hen vereist wordt? Is de organisatie voorbereid op een omgeving die steeds sneller verandert, zijn de medewerkers daarop voorbereid? Is leren en ontwikkelen van medewerkers voldoende gericht op de performance die geleverd moet worden?

Allemaal zaken die de rol, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van HRD/L&D rechtstreeks raken. Fundamentele zaken die mét HRD/L&D besproken moeten worden. Zij hebben de expertise in huis om de Digitale Transformatie tot een succes te maken.

Het gaat om mensen en hun kansen zich te ontwikkelen

Het echte succes van de Digitale Transformatie zal vooral afhangen van de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden die elke medewerker nodig zal hebben. Professor Nick van Dam formuleert het in dit artikel als volgt:

“Digital transformation is an opportunity that all companies will undertake over the next five years, but the true key to success in a digital transformation is to develop each member of the organization.”

Het gaat dus veel meer over de mensen in de organisatie en minder over technologie. Elke individuele werknemer zal zich continue moeten ontwikkelen en bekwamen in nieuwe vaardigheden. Het antwoord ligt in het faciliteren van werkplekleren. Werkplekleren maakt het namelijk mogelijk om te leren in de snelheid waarmee de veranderingen gepaard zullen gaan.

Belangrijke succesfactoren van werkplekleren zijn:

  • Een werkplek die ontworpen is als leerplek waar medewerkers kunnen werken aan verschillende taken en iedereen wordt uitgedaagd om continue te leren en zich te ontwikkelen en;
  • Een werkklimaat waar alle medewerkers, ongeacht hun niveau of positie in de organisatie, hun competenties kunnen ontwikkelen;
  • Leiderschap dat de medewerkers aanmoedigt tot een mentaliteit van een levenlang leren.

In de flow van de Digitale Transformatie wordt het werk en de werkplek geanalyseerd en aangepast aan de technologische innovaties van het laatste moment. In dezelfde flow kan de werkplek worden getransformeerd naar een effectieve leerplek.

Bouwrijp maken van de werkplek als leerplek

Een braakliggend terrein is niet zomaar geschikt als bouwlocatie, het zal bouwrijp gemaakt moeten worden. Zo is ook niet elke werkplek zomaar geschikt als leeromgeving. Er zijn een aantal factoren die een werkplek geschikt maken om te leren.

Voorwaarden

Denk daarbij aan de structuur en de cultuur van de organisatie, is er een visie op leren en ontwikkelen die werkplekleren omarmt, aanmoedigt?

De aard van het werk, veel of weinig uitdaging, variatie en autonomie?

Is er voldoende tijd om te leren tijdens het werken, heeft iedereen toegang tot de juiste, accurate informatie op het moment dat mensen dat nodig hebben?

Zijn de medewerkers betrokken bij de organisatie, het werk en voldoende gemotiveerd om te leren?

Maak een foto van de werkelijkheid

Het bouwrijp maken van de werkplek tot leerplek begint met het – samen met werknemers, managers en andere stakeholders- vormen van een realistisch beeld van de business, de inhoud en de aard van het werk, de processen, de onderlinge verhoudingen.

Daal af naar de werkelijkheid van de medewerkers en hun managers. Hoe ziet hun dagelijkse werkdag eruit? Wat zijn de blokkades die hen stagneren in het excelleren in hun werk? Welke alledaagse dingen zorgen voor weerstand, ontmoediging om de dingen goed te doen en daarom een perfecte uitvoering van hun werk in de weg staan? Maak een “foto” van de werkelijkheid!

Communiceer de huidige stand van zaken

Zorg dat dat beeld gecommuniceerd wordt in de organisatie. De werkelijkheid van alledag is het startpunt om te kunnen werken aan performance improvement.  De mensen zelf te laten vertellen over hun dagelijkse werk  en die informatie breed in de organisatie te delen, zal velen in de organisatie de ogen openen. Dat kan de drijfveer zijn voor een breed gedragen verandering, en de focus op performance bij iedereen verscherpen en de voordelen van werkplekleren doen inzien. Daarmee wordt de werkplek bouwrijp gemaakt als leerplek!

Kansen

De Digitale Transformatie biedt dus kansen voor HRD/L&D om werk te maken van werkplekleren en Performance Support. Door de ontwikkelingen op dat gebied in jouw organisatie goed in de gaten te houden en te blijven volgen. Door vooraan bij de beleidsvorming aan te schuiven en de werkvloer voor te bereiden op de veranderingen die de Digitale Transformatie voor de medewerkers betekenen.

Daar kun je nu al mee beginnen. Dat is geen dag te vroeg!

Geef een antwoord