Hoe voorkom je dat leren leidt tot performance-verbetering?

Dat is nog best lastig. Leren verandert gedrag van medewerkers. Dat kan leiden tot beter presteren en daarmee tot business-impact. Dus helemaal voorkomen, lukt niet. Toch kunnen we – als HRD/L&D-pro’s- een eind komen, als we de volgende regels in acht nemen. Voor een groot deel doen we dat al. Toch even een checklistje. 

Learning & Development heet niet voor niks zo

L&D-ers hebben verstand van leer- en ontwikkelingsprocessen. Daar zijn we voor opgeleid, daar hebben we verstand van. Door leerinterventies aan te laten sluiten op kennis en vaardigheden die medewerkers in hun functie nodig hebben, help je hen bij het correct uitvoeren van hun taken. Leren leidt eigenlijk vanzelf – op termijn- tot betere prestaties.

Overtuig managers van het belang van leerinterventies

Een organisatie is gebaat bij goed opgeleide en ontwikkelde medewerkers. Als het kan ook een beetje breder dan hun eigen functie, zodat ze overzicht hebben wat belangrijk is in de organisatie. Ook zelfontplooiing en mindfullness, coachingstrajecten, hei-sessies, microlearning e.d. kunnen helpen bij het functioneren. Leren helpt!

Richt je op technische innovaties die het leren versterken

Mocht het in vergaderingen gaan over technologische innovaties, vergeet dan niet om aandacht te vragen voor innovaties die zich richten op het leren. Zeker nu! De coronacrisis heeft laten zien dat online leren perfect werkt. Benadruk de voordelen van een LMS of nog beter het LXP, dat juist de medewerker zelf laat kiezen wat hij/zij wil leren. Zet in op een soort van NetFlix-achtige leeromgeving en Adaptive Learning.

Laat je niet verleiden tot programma’s die de medewerkers tijdens hun werk ondersteunen

Er is weliswaar een beweging gaande die Learning-in-the workflow voorstaat. Zij pleiten ervoor dat leerinterventies voor een groot deel tijdens het werken worden aangeboden. Bekend is het framework: 70-20-10 en de methodologie van 5 Moments of Need. Mocht een manager daar de aandacht op willen vestigen, zeg dan dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervan ontbreekt. Geeft jou weer een meer wetenschappelijke status. Bovendien vergt invoering van Workflowlearning een enorme culturele omslag in jouw organisatie. Enorme investeringen ook, waarvan het rendement onzeker is. Gedoe waar niemand op zit te wachten.

Ga niet met managers in discussie over de noodzaak van een leerinterventie

Managers die bij L&D komen met een kant-en-klare leeroplossing, hebben daar beslist goed over nagedacht. Trek hun expertise van wat er nodig is om het gedrag van medewerkers te verbeteren daarom niet in twijfel. Waarom zou je willen weten welk probleem precies met de gevraagde cursus, workshop of e-learning wordt opgelost?. Ze komen bij L&D, want die regelen de leerinterventie, dat is hun job!

Bemoei je niet teveel met de werkvloer

De werkvloer is voor de uitvoerders, niet voor stafmedewerkers als L&D-ers. Het heeft voor L&D-ers niet zoveel zin om te weten wat er op de werkvloer speelt. Ben jij verantwoordelijk voor verbeteren van processen? Nou dan! Inzicht in de processen zou mogelijk leiden tot inzicht in welke competenties medewerkers écht nodig hebben om hun werk correct uit te kunnen voeren. Maar competenties staan al uitgebreid in de functiebeschrijvingen van HRM. Je kunt je tijd beter besteden aan het actualiseren van het opleidingsplan.

Evalueer de leeroplossing zelf, niet het effect ervan op het werk, de performance

L&D-ers zijn van nature kritisch op de kwaliteit van hun werk. Het kan immers altijd beter. Daarom kun je het beste veel tijd en effort steken in het evalueren van de cursus, training of e-learning. Het gaat tenslotte om de kwaliteit van de leerinterventie. Als je op niveau 1 en 2 van het Evaluatie Model van Kirkpatrick voldoende scoort, kun je trots zijn als L&D-pro. Leerdoelen zijn dan gehaald, wat uiteindelijk zeker zal leiden tot beter functioneren.

Gewetensnood?

Het zou kunnen dat je als L&D-professional toch wilt bijdragen aan business-impact. Negeer dan bovenstaande regels en vraag hier mijn gratis e-book: De Essentie van Werkplekleren aan. Als ik je aanvraag binnen heb, stuur ik je zo snel mogelijk het e-book.

Laat een reactie achter