Betrokken bij de business

Wat zijn de uitdagingen en waar liggen kansen? Daar gaan we in vraaggesprekken met stakeholders naar op zoek en bestuderen de door u beschikbaar gestelde documentatie en andere informatiebronnen. Aan de hand daarvan formuleren we de doelen en de scope van het project. Na overeenstemming gaan we aan de slag..

Analyseren van de workflow

In de Rapid Workflow Analysis (RWA) gaan we in gesprek met Subject Matter Experts (SME) en Business Matter Experts (BME) om de meest praktische workflow te analyseren en te vertalen naar processen, taken en stappen. Nadrukkelijk gericht op performance! De vraag is niet: “Wat moet er geleerd worden?” maar “Wat moet er gepresteerd worden? Waarbij het beleid en de business-needs niet uit het oog worden verloren. In de gesprekken vragen we expliciet naar de kennis die noodzakelijk is om de taken uit te kunnen voeren. In deze stap bestuderen we ook al bestaande, relevante middelen en bronnen. Deze analyse levert fundamentele informatie voor een effectieve werk- en leerstrategie.

De gevolgen van falen

Met de Critical Skills Analysis (CSA) bepalen we de gevolgen voor de organisatie in het geval een taak of stap niet correct wordt uitgevoerd. Daar mee schalen we, samen met de SME, de impact in van het risico dat ontstaat wanneer een medewerker een specifieke taak of stap niet goed uitvoert of niet goed begrijpt. De Scope, RWA en de CSA vormen de input voor het Learning Experience and Performance plan (LEaP), dat ook handvatten biedt om effectief resultaten op businessniveau te meten.

Proof of Concept

Het LEaP beschrijft de oplossing die we presenteren. Naar aanleiding van het LEaP kunnen we een Proof of Concept (PoC) maken, waarin we laten zien dat en op welke manier de oplossing zal werken. Dat doen we in een presentatie en/of met een (deel van) de Embedded Performance Support Solution (EPSS). U en medebeslissers in de organisatie krijgen daardoor een goed beeld van de oplossing. De PoC kan uitstekend dienen als onderwerp van discussie over de oplossing en de gevolgen van een eventuele implementatie ervan.

Go or No Go

Na een afgesproken periode luisteren we goed naar uw bevindingen van de PoC. U beslist of en hoe we verder gaan. We kunnen het plan naar u wensen aanpassen, de oplossing implementeren of besluiten niet verder te gaan. Als wordt besloten de oplossing verder te ontwikkelen en te implementeren werkt Learning2Perform altijd samen met Xprtise, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve Performance Support Solutions.(https://xprtise.com/nl/)